Adnabod Geiriau

Mae'r offeryn yma'n dangos nifer o ddarnau o'r corpws sydd i gyd yn cynnwys gair penodol. Mae'r gair wedi'i adael yn wag a'r dasg yw adnabod y gair sy'n llenwi'r holl fylchau. Mae modd dewis "Band amlder" y gair (Lefel 1000, 2000, a 3000), y "Math o air" penodol (e.e. enw, berf) ac arddangos y nifer fwyaf o frawddegau. I greu'r darnau, cliciwch ar "Dechrau". Noder os gwelwch yn dda mai'r ymatebion 'cywir' a roddir yw'r rhai a gynhwysir yn CorCenCC; mewn rhai amgylchiadau, gall ateb gwahanol fod yn bosibl hefyd.

Opsiynau testun

Dewis band amlder gair
Dewis math o air
Dewis y nifer fwyaf o frawddegau enghreifftiol