Creu Tasg Geiriau

Mae'r offeryn yma'n hwyluso gwaith dwys ar eitem benodol o eirfa trwy greu nifer o ddarnau corpws (o'r enw llinellau concordans) o CorCenCC sydd i gyd yn cynnwys gair targed rydych chi wedi'i nodi. I ddefnyddio'r offeryn yma, teipiwch air targed yn y blwch "Gair". Yna, dewiswch faint o ddarnau rydych chi am eu creu (mwyafswm o 20) gan ddefnyddio'r opsiwn "Uchafswm llinellau". Os ydych chi eisiau nodi rhan ymadrodd y gair targed (e.e. enw, berf), defnyddiwch yr opsiwn "Rhan ymadrodd". Nesaf, cliciwch ar "Dechrau" i greu'r canlyniadau. Yn nhablau'r canlyniadau, caiff y gair targed ei ddileu fel bod modd cyflwyno'r llinellau concordans i'r dysgwyr er mwyn iddyn nhw adnabod y gair sydd ar goll. Bydd clicio "Dangos" yn datgelu'r gair targed.

Opsiynau Blwch Llinell

Rhoi gair i mewn a ddylai ymddangos ym mlychau'r llinellau
Dewis y nifer fwyaf o linellau i'w creu
Dewis rhan ymadrodd i'r gair (dewisol)